Přehled nabízených služeb

 • zajištění stavebního povolení
 • pomoc při výběru projektanta
 • kontrola projektové dokumentace před realizací stavby
 • pomoc při výběru zhotovitele stavby
 • vypracování smlouvy o dílo (SOD) mezi investorem a zhotovitelem, event. kontrola a dopracování předloženého návrhu SOD od zhotovitele tak, aby v ní byly zahrnuty i veškeré zájmy investora
 • zajištění předání staveniště zhotoviteli
 • každodenní kontrola prováděných stavebních prací, při složitější činnosti kontrola opakovaně během dne
 • důslednost při odstraňování zjištěných chyb na stavbě
 • kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou při dalším pracovním postupu zakryty
 • pravidelná kontrola záznamů ve stavebním deníku včetně zapsání záznamů vlastních
 • svolávání a řízení kontrolních dnů v pravidelných intervalech za účasti všech zainteresovaných stran
 • kontrola fakturace a celkové prostavěnosti
 • sledování plnění časového harmonogramu stavby
 • pořizování fotodokumentace díla v průběhu výstavby
 • zajištění přejímky dokončeného díla
 • vyhodnocení úplnosti dokladové části ke kolaudaci
 • zajištění kolaudace

Oblast působení

Stavební a technický dozor investora vykonávám pro Plzeň, Přeštice, Klatovy, Nýrsko, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Stříbro, Nýřany, Rokycany, Kralovice a pro další města a obce v Plzeňském kraji.

Cena služeb

Cena za stavební a technický dozor je individuální, určena je pro každou stavbu zvlášť v souvislosti s konkrétními požadavky investora a náročnosti stavby.

Důvody k dozorování stavby

Zajistit dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní kvalitě a s dodržením rozpočtu stavby. Vynaložené náklady za odborný stavební a technický dozor se tak investorovi vrátí. Ve většině případů však investor ušetří finančních prostředků ještě daleko více, nemluvě o jeho úspoře času a nulových starostí se stavbou.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF