O mně

Ve stavebnictví se pohybuji více než 25 let, mojí specializací je provádění stavebně technického dozoru na stavbách tohoto typu:

 • revitalizace - zateplení panelových domů a rodinných domů
 • výstavba a rekonstrukce rodinných domů
 • rekonstrukce historických objektů vč. fasád
 • komunikace
 • mosty
 • vodohospodářské stavby
 • inženýrská činnost
 • stavební poradenství

Neprovádím samotné realizace staveb, a proto jsem v oboru stavebního a technického dozoru naprosto nezávislým článkem. Ve své činnosti využívám kromě bohatých zkušeností se stavebně technickým dozorem také zkušenosti stavbyvedoucího, tuto profesi jsem vykonával 6 let.

Za hlavní přednost dozoru na stavbě považuji zajištění realizace stavby od zhotovitele v nejvyšší kvalitě, aby byl investor s dokončeným dílem po všech stránkách maximálně spokojen.

Při technickém a stavebním dozoru dbám především na kvalitu prováděných prácí, na správnost použitých materiálů a dodržování technologických postupů výstavby. Dále sleduji časový postup jednotlivých prací, aby zhotovitel nebyl s výstavbou v prodlení a byl dodržen stanovený termín dokončení stavby ke spokojenosti investora.

Vyskytnou-li se ze strany zhotovitele při realizaci stavby jakékoliv závady, nekompromisně trvám na okamžitém odstranění, čímž zajišťuji výsledné dílo bez vad.

V neposlední řadě za zásadní považuji kontrolu prostavěnosti, fakturace a oprávněnost fakturovaných položek ve vztahu k projektové dokumentaci, aby zhotovitel nemohl účtovat jiné práce, než skutečně provedené.

Stavební a technický dozor investora vykonávám každodenně s maximální důrazností na kvalitu prováděného díla.

Technický a stavební dozor investora

Technický dozor stavebníka (investora) je podle stavebního zákona a požadavků stavebníka nejrozšířenější dozorovou činností. Hlavním indikátorem je odborná jednotnost dohledu nad stavbou, kterou tvoří jeden či více dodavatelů.

Konzultační a poradenská činnost v oborech pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby je samozřejmostí.

Mnoho investorů stále podceňuje význam stavebního a technického dozoru na staveništi. Často si důležitost odbornosti uvědomují pozdě.

Pokud ale zabezpečíte svou stavbu odbornou pomocí ihned od začátku, dokážete ušetřit peníze, čas i sílu.

Zamezíte například:

 • vzniku nekvalitní smlouvy s dodavateli stavebních prací
 • nesprávně vyspecifikovanému popisu prací a rozsahu díla
 • nevhodně zvolenému materiálu

Předcházejte následným problémům na stavbě kvalitním zabezpečením stavebního a technického dozoru investora!

Důvody k dozorování stavby:

 • Zajistit dílo v prvotřídní kvalitě, bez vad a nedodělků.
 • Vynaložené náklady za odborný stavební a technický dozor se investorovi minimálně navrátí, většinou však investor ušetří:
  • finance
  • čas
  • starosti se stavbou

Stavební dozor je často investorem podceňován!

Mnoho investorů stále podceňuje význam stavebního dozoru a na stavbu si jej neobjednají. Po dokončení stavby pak často litují, protože náklady spojené s opravami bývají řádově vyšší, než by byly vynaložené finanční prostředky za stavebně technický dozor, který by těmto nežádoucím následkům předešel, nemluvě o sledování množství vyúčtovaného a skutečně použitého stavebního materiálu.

Na základě údajů o Vašem stavebním záměru Vám rád zpracuji cenovou nabídku.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF