Revitalizace panelového domu informace o projektu Rekonstrukce rodinného domu a přestavba informace o projektu Rekonstrukce fasády a historického objektu informace o projektu Rekonstrukce plochy Náměstí republiky v Plzni informace o projektu

Prohlédnout všechny reference

Jan Suchý – stavební a technický dozor

Práci stavebního a technického dozoru pro investory vykonávám více než 25 let. Jedná se o dozorování pozemních, dopravních i vodohospodářských staveb, a to jak novostaveb, tak i staveb určených k celkové nebo částečné rekonstrukci či k přístavbě. Dříve jsem působil 6 let ve funkci stavbyvedoucího.

Důvodem k dozorování stavby je zejména zajištění realizace stavby od zhotovitele v nejvyšší kvalitě tak, aby byl investor s dokončeným dílem po všech stránkách maximálně spokojen. Kromě zmíněné kvality provedené práce dbám i na správnost používaných materiálů s dodržováním technologických postupů výstavby. Rovněž sleduji časový postup jednotlivých prací, aby zhotovitel nebyl s výstavbou v prodlení a aby byl dodržen stanovený termín dokončení stavby. Vyskytnou-li se při realizaci ze strany zhotovitele na stavbě jakékoliv závady, nekompromisně trvám na jejich okamžitém odstranění, aby bylo zajištěno výsledné dílo bez vad. V neposlední řadě kontroluji prostavěnost, fakturaci a oprávněnost fakturovaných položek ve vztahu k projektové dokumentaci, aby zhotovitel nemohl účtovat jiné práce než skutečně provedené. Stavební a technický dozor vykonávám na stavbě každodenně, případně dle potřeby.

Stavební a technický dozor vybraných referenčních staveb

Revitalizace panelového bytového domu

Zateplení pláště budovy kontaktním systémem, výměna dřevěných lodžiových stěn za vyzděné, výměna vnějších desek lehčených panelů vč. minerální vlny, zateplení střechy vč. pokládka nové hydroizolace a oplechování atiky, pokládka dlažby na lodžiích, výměna zábradlí lodžií, dokončení výměny oken a vstupních dveří.

Rekonstrukce rodinného domu a přístavba

Rekonstrukce stávajícího rodinného domu a přístavba domu jako samostatné bytové jednotky 4+1. Zateplení celku kontaktním zateplovacím systémem pomocí kamenné vlny a provedení nového zastřešení budovy. Sanace zdiva původního objektu proti zemní vlhkosti.

Rekonstrukce fasády historického objektu

Výměna oken a zateplení dvorní stěny budovy s provedením omítky. Následovat bude odstranění zemní vlhkosti ze suterénních prostor pomocí sanačních opatření. Dále bude provedena oprava průčelí objektu se zachováním ornamentů původní historické fasády a nový barevný nátěr.

Rekonstrukce plochy náměstí Republiky v Plzni

Provedení zádlažby plochy náměstí porfyrem a oprava zádlažby okolo katedrály sv. Bartoloměje historickou tzv. plzeňskou velkoformátovou žulovou dlažbou. Vyměněny byly inženýrské sítě a instalovalo se nové veřejné osvětlení včetně slavnostního nasvícení katedrály. Stavbě předcházel odborný archeologický průzkum.

Prohlédnout všechny reference

 
Joomla SEO powered by JoomSEF